AXE BRASIL

AXE BRASIL

Con el verdadero sentir del AXE de Brasil este grupo se diferencia del tradicional grupo de samba por su fuerza, elegancia y talento.

Feel the true Spirit of Brazilian Axe. This group differs from the traditional samba group because of its strength, elegance and talent.